PROGRESSIIVINEN SUPRANUKLEAARINEN HALVAUS: OIREET, SYYT JA HOITO - RAPPEUTTAVIA SAIRAUKSIA

Mikä on Progressiivinen Supranukleaarinen halvaus ja miten hoidetaanToimituksen Valinta
Eculizumab - Mikä se on?
Eculizumab - Mikä se on?
Progressiivinen supranukleaarinen halvaus, joka tunnetaan myös lyhenteellä PSP, on harvinainen neurodegeneratiivinen sairaus, joka aiheuttaa hermosolujen asteittaista kuolemista tietyillä aivojen alueilla, mikä aiheuttaa motoristen ja henkisten kykyjen heikentymistä. Se koskee pääasiassa miehiä ja yli 60-vuotiaita ihmisiä, ja se on luonteenomaista johtuen erilaisista liikuntahäiriöistä, kuten puhehäiriöistä, kyvyttömyydestä niellä, silmien liikkeiden menetyksestä, jäykkyydestä, putoamisesta, positiivisesta epävakaudesta sekä kuvan dementiaa, muuttaen muistia, ajattelua ja persoonallisuutta. Vai